BLOG THIẾT KẾ - QUẢNG CÁO

Treo Băng Rôn

Treo Băng Rôn

Treo băng rôn cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới hoặc treo băng rôn tài trợ những chương trình roadshow đường phố. Treo banner trên cột đèn, cột cây, treo bảng hiệu lên trụ cột dọc theo đường phố là 1 trong những cách quảng cáo mới và gây sự chú ý  nhất hiện nay.