Tuyển dụng thợ thi công quảng cáo

Tuyển dụng thợ thi công quảng cáo

20-05-2020
16:03
( 0 ) Bình luận
Tuyển dụng vị trí nhân viên thu mua

Tuyển dụng vị trí nhân viên thu mua

20-05-2020
16:00
( 0 ) Bình luận

Vị trí thu mua, tìm kiếm nhà cung cấp, theo dõi đơn hàng, biết công nợ

Tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp

Tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp

20-05-2020
15:55
( 0 ) Bình luận

Công việc: Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty

Gửi Email